تقدیم به امام موسی صدر

__________________________________________________________________________________

1

تو صاعقه ی قیام، موسی صدری

روح سحر و سلام، موسی صدری

فتوا بده تا عشق به پا بر خیزد

بر ُامّت دل، امام ، موسی صدری

2

ای مرد! اگرچه بی نشانی، هستی

هر چند چو بوی گل نهانی، هستی

تو پیر و مراد و مقتدای عشقی

در دیده ی عشق، جاودانی، هستی

3

در مهر، امام عاشقان است آن مرد

موسای امین، روح امان ست آن مرد

در چشم زمان، صدر نشین عشق است

هر چند که بی نام و نشان ست آن مرد

4

تندیس خجسته ی فداکاری بود

بر«هَل ِمن ِ...» عشق، پاسخش آری بود

هنگام که شب بساط رخوت می چید

آن مرد، طلایه دار بیداری بود

 


منبع این نوشته : منبع
موسی ,هستی ,صدری ,امام ,موسی صدری