وداع  

می روم خسته و افسرده و زارسوی منزلگه ویرانه خویشبه خدا می برم از شهر شمادل شوریده و دیوانه خویش
می برم،تاکه در آن نقطه دورشستشویش دهم از رنگ گناهشستشویش دهم از لکه عشقزین همه خواهش بیجا و تباه
می برم تا زتو دورش سازمزتو،ای جلوه امید محالمی برم زنده بگورش سازمتا از این پس نکند یاد وصال
ناله می لرزد،می رقصد اشکآه،بگذار که بگریزم مناز تو،ای چشمه جوشان گناهشاید آن به که بپرهیزم من
بخدا غنچه شادی بودمدست عشق آمد و از شاخم چیدشعله آه شدم،صد افسو

ادامه مطلب  

جایگاه پنج عنصر در بدن  

انسان جهان کوچک است و 5 عنصر اولیة موجود در ماده، در درون هر فرد نیز
وجود دارد:
اتر: فضاهایی در بدن مانند حفرة دهان، بینی و مجاری تنفسی، نمایانگر عنصر
اتر یا فضاهای خالی هستند.
هوا: هوا در بدن انسان به شکل حرکات عمدة عضلات قلب و انقباض و انبساط
ریه ها ظاهر می گردد.
آتش: آتش در بدن، همان عامل سوخت و ساز (متابولیسم) است.
آتش در سیستم گوارش عمل می کند. به علاوه آتش، شبکیة چشم را که درک کنندة
نور است، به حرکت می اندازد.
آب: آب در بدن به شکل شیره های مترشح

ادامه مطلب  

فیلم آموزش یوگا برای مبتدیان Cameron Shayne Budokon for yoga Beginners  

دسته نرم افزار آموزشی زیردسته ورزشیCameron Shayne Budokon for Beginners فیلم آموزش یوگا برای مبتدیاندر یک دی وی دی| 1 ساعت و 30 دقیقه فیلم آموزش یوگا، هنرهای رزمی و مدیتیشن برای مبتدیان |فیلم آموزشی Cameron Shayne - Budokon for Beginners را به شما خریدار محترم معرفی می نماییم. Budokon®Yoga آمیخته با ضربات پرانرژی ®MMA Budokon ترکیب کاملی است برای هر فرد ناآشنا به یوگا و هنرهای رزمی. متد های ذهنی-جسمی نزد برخی از مشهورترین افراد و ورزشکاران برنده ی مدال طلای المپیک با علاقه ی زی

ادامه مطلب  

فیلم آموزش یوگا برای مبتدیان Cameron Shayne Budokon for yoga Beginners  

دسته نرم افزار آموزشی زیردسته ورزشیCameron Shayne Budokon for Beginners فیلم آموزش یوگا برای مبتدیاندر یک دی وی دی| 1 ساعت و 30 دقیقه فیلم آموزش یوگا، هنرهای رزمی و مدیتیشن برای مبتدیان |فیلم آموزشی Cameron Shayne - Budokon for Beginners را به شما خریدار محترم معرفی می نماییم. Budokon®Yoga آمیخته با ضربات پرانرژی ®MMA Budokon ترکیب کاملی است برای هر فرد ناآشنا به یوگا و هنرهای رزمی. متد های ذهنی-جسمی نزد برخی از مشهورترین افراد و ورزشکاران برنده ی مدال طلای المپیک با علاقه ی زی

ادامه مطلب  

فیلم آموزش یوگا برای مبتدیان Cameron Shayne Budokon for yoga Beginners  

دسته نرم افزار آموزشی زیردسته ورزشیCameron Shayne Budokon for Beginners فیلم آموزش یوگا برای مبتدیاندر یک دی وی دی| 1 ساعت و 30 دقیقه فیلم آموزش یوگا، هنرهای رزمی و مدیتیشن برای مبتدیان |فیلم آموزشی Cameron Shayne - Budokon for Beginners را به شما خریدار محترم معرفی می نماییم. Budokon®Yoga آمیخته با ضربات پرانرژی ®MMA Budokon ترکیب کاملی است برای هر فرد ناآشنا به یوگا و هنرهای رزمی. متد های ذهنی-جسمی نزد برخی از مشهورترین افراد و ورزشکاران برنده ی مدال طلای المپیک با علاقه ی زی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1